نمایش یک نتیجه

قیر

قیرهای دمیده در فرآیندی حاصل از واكنش وكیوم باتوم و هوا در راكتورهای واحد قیر سازی تولید و با توجه به كنترل شرایط فرآیندی، در گریدهای مختلف تولید می‌شوند تقسيم بندی اين نوع قير بر اساس مشخصات فيزيكی اعم از درجه نفوذ پذيری، گرانروی و عملكرد قير در جاده انجام مي شود

انواع قیر

» قیر 6070
» قیر 85100
» قیر 80100
» قیر PG 5822
» قیر 6422 PG
» قیر 7016 PG
» قیر 6070
» قیر 6080
» قیر 5070
» قیر VG10
» قیر VG30
» قیر VG40

انواع بسته بندی

» فله
» جامبوبگ